– Lad os tale positivt om flygtninge

Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen
Der skal laves energibesparende foranstaltninger på en række af kommunens bygninger, blandt andet Sankt Helene skole, Vejby, hvor der udskiftes til energioptimerede facadepartier.
Der skal laves energibesparende foranstaltninger på en række af kommunens bygninger, blandt andet Sankt Helene skole, Vejby, hvor der udskiftes til energioptimerede facadepartier.

Information og borgermøder skal støtte modtagelsen og integrationen af flygtninge. Det var der enighed om på tirsdagens byrådsmøde.

– Det er ekstremt vigtigt med et sted at bo og at man stilles arbejde i udsigt. De to ting virker utroligt integrerende, lød det fra borgmester Kim Valentin som indledning til en debat på tirsdagens byrådsmøde.

119 personer forventes Gribskov Kommune at modtage i 2015 – formentlig mindre, fordi nogle kommuner tager flere, end de tildeles.

Formøder og rundsending om information om de flygtninge, der forventes at komme til de specifikke samfund, er nye tiltag i forhold til, hvad der skal ske, når flygtninge kommer til kommunen. Og det, mente borgmesteren, er en god ide, også fordi det kan medvirke til, at den lokale befolkning kan støtte praktisk.

– Jeg vil gerne have lov at rose de forskellige lokalsamfund for at støtte. Vi holder det første borgermøde den 25. februar i Blistrup. Her vil hele byrådet også være til stede, sagde Kim Valentin.

Vejby-Tisvilde og Maarum vil også få borgermøder, men de er endnu ikke dato-sat.

Bo Jul Nielsen var glad for, at Gribskov Kommune dermed er mere proaktive i forhold til information – set på baggrund af de borgerprotester, der rejste sig i Blistrup, fordi lokalbefolkningen ikke blev informeret.

– Og jeg mener i øvrigt, at Blistrup har tager sin kvote, og at de skal fordeles i kommunen, sagde Bo Jul Nielsen.

Dansk Folkeparti Brian Lyck Jørgensen udtrykte bekymring for de mange flygtninge, der fremtidigt vil komme til landet. Brian Lyck Jørgensedn mente, at det realistiske tal på flygtninge for 2015 var nærmere 300 med familiesammenføringer mm – disse tal måtte borgmesteren korrigere med de nyeste tal fra KL, nemlig de 119.

Thomas Elletoft, G, opfordrede til, at der ikke kun holdtes et indledende borgermøde, men at der fulgtes op med kommunikation til borgere og flygtninge.

– Vi skal finde en form, så vi kan støtte de lokalsamfund, der vil støtte, sagde Susan Kjeldgaard og roste Blistrup, der »er gået ind i det med åbne arme og hjertevarme«.

– Det er mennesker, der er på kanten af livet, Lad os tale positivt om det, lød det også fra Nick Madsen, V.

Dét tilsluttede blandt andre Susan Kjeldgaard, S, og Trine Egetved, K, sig.

– Det var smukt, Nick, lød det.

Blistrup SFO er i øvrigt ikke lige p.t. aktuel, men vil blive taget op til beslutning, hvis der bliver behov.