“Kreativ bogføring” får vejprojekt i mål

PENGE: Tre millioner kroner fra byudviklingsrammen sikrer, at arbejdet på Østergade i Helsinge kan laves færdigt på én gang.

Arbejdet på Østergade skal blandt andet sikre cykelsti og fortov til det nye sundhedshus. Foto: Nicklas Thorup Clausen

HELSINGE: Har man holdt for rødt lys i de 300 sekunder, den midlertidige lyskurv på Østergade i Helsinge, går op til, så har man nok også bemærket, at der er et større vejarbejde i gang.

Der anlægges ny cykelsti, fortov, ny vejbelysning samt regnvandsledning – og det bliver 3 millioner kroner dyrere, end der var afsat penge til. De ekstra penge har byrådet i Gribskov nu fundet.

– Det drejer sig om at få lavet det hele i én etape, og det er fordi, at priserne er steget. Det er den kloge måde at gøre det på, så vi ikke skal grave hele Østergade op igen om et år eller halvandet, lød det fra Brian Lyck Jørgensen (DF), formand for udvalget for Klima, Teknik og Miljø, på byrådsmødet tirsdag aften.

Kreativt

Pengene er blevet fundet på den konto i kommunens budget, der hedder byudviklingsrammen – og her bliver sagen interessant. Det pointerede byrådets nestor, Jannich Petersen (V), på byrådsmødet tirsdag aften, hvor et enigt byråd bevilligede pengene.

– Det er en ny form for bogføring, vi har fundet frem til lejligheden. Det er så tæt på, som det overhovedet kan være, på kreativ bogføring – formentlig inden for rammerne af, hvad der er lovligt. Men sandheden er, at man tager en anlægsomkostning fra byudviklingspuljen, som man med en vis berettigelse kan diskutere, om der er sammenhæng i, lød det fra en smilende Jannich Petersen, der pludselig så store perspektiver:

– Det giver plads til nytænkning fremadrettet, når vi skal have budgettet til at hænge sammen. Måske omkring cykelstier? Det kunne være, vi også der skulle udvise noget kreativitet. For der er der virkelig også plads til forbedringer, sagde han videre.

Ikke en åben ladeport

Pernille Søndergaard og Nytgribskov stemte naturligt nok også for, men advarede mod at bruge byudviklingsrammen på projekter, der ikke, ja, udvikler:

– Bogføringen her er anderledes, end vi ser normalt. Og cadeau til Brian for at få den igennem, men vi skal nok tænke os om i forhold til at bruge byudviklingsmidler på anlæg, hvis vi gerne vil udvikle kommunen i fremtiden. Vi skal tænke os om, for der er en årsag til at vi har byudviklingsrammen, lød det fra Pernille Søndergaard.

Bo Jul Nielsen (R), formand for Planudvalget, pointerede dog, at der også er et udviklingsaspekt i Østergade-projektet. For kommunen ejer en grund, der også omfattes af projektet.

– Jeg hæfter mig ved, at regnvand fra byudviklingsområdet Østergade 44-50 også kan tilsluttes ledningen, så det ér også en investering i fremtidig udvikling, så vi kan få solgt nogle grunde, lød det fra Bo Jul Nielsen.

Østergade 44-50 er grunden mellem Gribskov Gymnasium og jernbanen.

Denne – våde – grund er ejet af kommunen. Foto: Nicklas Thorup Clausen Foto: Nicklas Thorup Clausen