Kras ældre-kritik af kommunen

Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen
Ældrerådet mener, at kommunen kan gøre det meget bedre.
Ældrerådet mener, at kommunen kan gøre det meget bedre.

– Vi synes ikke, Gribskov Kommune gør det godt nok på ældreområdet. Får vi den vare, som vi er lovet?

Sådan lyder det fra Torben Møgelhøj, formand for Ældrerådet i Gribskov Kommune.

Ældrerådet har netop udsendt sin årsrapport. I den hedder det blandt andet, at

»Den aktiverende indsats ikke er blevet implementeret endnu, formentlig af to grunde: dels, at medarbejderne ikke har de fornødne kompetencer, dels at konceptet er svært at forstå« og videre: »Indsatsen inden for borgerrettet forebyggelse har slet ikke været tilfredsstillende«. Om uanmeldte tilsyn hedder det: at » tilsynene ikke kan benævnes uanmeldte, idet plejecentrene blev adviseret dels ved et brev og dels ved et orienterende besøg kort før tilsynet« og endelig kritiseres et aspekt ved indlæggelser:

»Et vigtigt mål er at nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Desværre er det konkrete resultat for 2014, at der har været 1000 indlæggelser mere end forventet, og det har resulteret i en budgetoverskridelse på 16,9 mio. kr.«

– Vi anerkender, at når lægen indlægger, så er det sådan, men der må være mange penge at hente, hvis man får styr på dette – både med hensyn til kvantitet og kvalitet, siger Torben Møgelhøj.

Formand for social- og sundhedsudvalget, Birgit Roswall, V, understreger, at overskridelsen af kommunens finansiering på 16,9 mio. på sundhedsområdet dækker over alle områder, ikke kun indlæggelser.

– Men vi følger op på det og har bedt administrationen om en analyse af, hvad der forårsager den store stigning i medfinansieringen.

Kommunens budget på området lyder på 155 mio for året 2014 – men endte på 172, altså et merforbrug på næsten 17 mio, eller mere end ti procent.

– Vi skal følge op på indlæggelserne, men kan ikke rigtig gøre noget ved dét. Der, hvor vi kan sætte ind, er ved forebyggelsen. Men det er jo også vanskeligere, når der så kommer en stor efterregning.

Både Birgit Roswall og Torben Møgelhøj understreger, at man går ind i det nye år og ser frem til et samarbejde.

– Vores kritik skal jo også ses som et oplæg til at tale om tingene, siger Torben Møgelhøj.