Kim V.: Jeg bliver i byrådet mens der er brug for mig