Halv mio skal bruges på lægeudstyr i Helsinge

Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen
Birgit Roswall (V), udvalgsformand.
Birgit Roswall (V), udvalgsformand.

Gribskov Kommune har sammen med Helsinge Lægecenter søgt og fået 500.000 kroner fra pulje i Sundheds- og Ældreministeriet til undersøgelses- og behandlingsmuligheder tæt på borgerne. Det skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse om den pulje, som sundhedsministeriet selv tidligere har meldt ud.

Den halve mio. skal bruges, så borgerne diagnosticeres hos egen læge og hurtigere kommer i gang med at blive behandlet.

Det er Helsinge Lægecenter, som skal ud og købe udstyr.

Gribskov Kommune har søgt pengene, da det kun er kommuner, der kan søge puljemidlerne. Kommunen skal stå for den kommunale del af projektledelsen – blandt andet regnskab og afrapportering.

Pengene vil primært gå til udstyr til diagnosticering som ultralydsapparater, så det for eksempel er muligt at scanne gravide eller undersøge, om en borger har eksempelvis galdesten. Der vil også blive indkøbt blandt andet EKG-apparater, som kan undersøge hjerterytmen.

Formand for Ældre, Social og Sundhed Birgit Roswall (V) ser flere fordele i det nye udstyr.

– Det vil betyde, at borgerne i mange tilfælde ikke behøver blive sendt til hospitalet for at blive diagnosticeret, og dermed sparer de både køretur og den ventetid, der ofte er forbundet med at blive undersøgt på hospitalet. Det betyder, at borgerne kan komme hurtigere i gang med at blive behandlet, og at de kan undgå, at en sygdom udvikler sig, siger Birgit Roswall.

Hvis det nye udstyr bliver en succes, vil Gribskov Kommune se på, om der skal søges puljemidler til flere lægehuse i kommunen, når Sundheds- og Ældreministeriets pulje bliver udbudt igen næste år.