Grusgrav-sag går sin skæve gang

Et nyt notat fra Region Hovedstadens administration bakker op om det politiske flertal i Klima- og Miljøudvalget, som for et par måneder siden sagde nej til straks at droppe området sydøst for Tegnes Museum ved Dronningmølle som interesseområde for råstofudvinding. Notatet fremlægges i denne uge til orientering for udvalget, skriver Frederiksborg Amts Avis.