Frivillige skolevenner skal støtte de ældste elever

Gribskolen i Græsted kommer først med en særlig hjælp til udsatte elever i folkeskolens udskoling. Indsatsen skal bidrage til at flere unge får gode forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse.

Frivillige skolevenner skal støtte de ældste elever

Frivillige skolevenner skal støtte de ældste elever

Af Niels Idskov

Skole Folkeskolen er en hjørnesten i samfundet, men desværre lykkes det ikke for alle elever at blive klar til livet efter skolen. Hvert år er der mellem 8-10 procent af hver årgang, der ikke gennemfører 9. klasses afgangseksamen. I udskolingen fylder problemer som ensomhed, lavt selvværd, karakterpres, fremtidsudsigter og stress i hverdagen hos et stigende antal unge.

– Samtidig har corona-pandemien øget presset på de sociale fællesskaber og relationer, som alle undersøgelser – og de unge selv – peger på som afgørende for trivsel og læring, så der er brug for at støtte eleverne i både fællesskaber, læring og trivsel, siger Jan Most, bestyrelsesmedlem i Skolens Venner Gribskov.

Med en landsdækkende bevilling på 5,4 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til Skolens Venner får elever i udskolingen på 75 skoler på tværs af landet over de næste fire år glæde af en frivillig skoleven i deres klasse.

Gribskolen glæder sig

I Gribskov er det Gribskolen i Græsted, der er først til at få skolevenner i udskolingen. Skolerne har i forvejen glæde af frivillige skolevenner på andre klassetrin. En skoleven er en frivillig, der kommer to-fire timer om ugen i den samme klasse og støtter eleverne i de aktiviteter, der igangsættes af læreren. Med en ekstra voksen i klassen er der hurtigere adgang til at få hjælp med opgaverne, og den frivillige har god tid og mulighed for at lægge ører til det, de unge er optagede af.

På Gribskolen glæder de sig:

– Vi har et godt samarbejde med Skolens Venner og ser frem til at blive klogere på, hvad skolevenner kan gøre af forskel for de største elever. Skolevenner passer godt som et supplement til vores arbejde med at styrke elevernes trivsel og læring. Vi vil gerne gøre os erfaringer med, hvordan skolevenner i udskolingen kan understøtte, at flere unge trives, inspireres og støttes i deres læring, så de får gode forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse, siger Nicolai Schlüter, skoleleder på Gribskolen.

Skolevennen giver ikke karakterer

– En skoleven tilbyder en anden og ikke autoritativ rolle, der indbyder til tillid. Skolevennen skal ikke give karakterer eller forholde sig til elevens uddannelsesparathed, og tilbyder derfor en relation, der handler om anerkendelse på elevens egne præmisser, tilføjer Jan Most.

Derfor leder Skolens Venner og Gribskolen nu efter frivillige i Gribskov, der har lyst til at blive de første skolevenner i en klasse fra 6.-9.klassetrin, og få en fast ugentlig energiindsprøjtning.

For at få mere at vide, kan man henvende sig til Skolens Venner, der er en landsdækkende frivillig forening. Den har eksisteret siden 2013 og har flere end 120 skolevenner på 64 medlemsskoler fordelt på 25 kommuner. Skolevennerne er typisk seniorer, men også studerende og andre med tid til rådighed i skoletiden, engagerer sig.

Vi har et godt samarbejde med Skolens Venner og ser frem til at blive klogere på, hvad skolevenner kan gøre af forskel for de største elever, siger Nicolai Schlüter, skoleleder på Gribskolen. Foto: Camilla Nissen.