Elever satte skolestruktur på dagsordenen

Foto: Lars Skov