Debat: Vi undrer os

Debat: Vi undrer os

Foto: Naturstyrelsen.

Jes Arnild,

Formand for Søborg Bylaug.

Medlem af Søborg Sø Gruppen.

Rørvænget 2

3250 Gilleleje

Samt Trine, Susan og Anita, Søborg Sø Gruppen

Det er med glæde, at vi har læst artiklerne omkring Søborg sø i Amtsavisen den 7. januar 2023, hvor Skovrider Jens Bjerregaard skriver, at borgerne snart får mere at vide og bliver mere involverede.

Vi noterer dog også, at der i artiklerne fremgår, at projektet muligvis udsættes, da diget ikke kan holde på grund af jordbundsforholdene, og at Naturstyrelsen ikke havde forudset dette.

Det undrer os, at dette er nyt for Naturstyrelsen, da netop udfordringerne ved jordbunden har været meldt ind til Naturstyrelsen tidligt og løbende er oplyst, da det i generationer har været kendt af lodsejerne.

Vi har flere gange spurgt ind til, hvorfor den eksisterende rute 33 fra Søborggårdsvej til Slotsruinen ikke fortsat kan være der. Vi kan forstå, at det har "man" ikke ønsket, med vi ved ikke, hvem "man" er. Kan Naturstyrelsen svare på det?

Vi har gentagne gange udtrykt bekymring over, at Naturstyrelsens planer om at gang-, cykel- og ridesti skal foregå på Søborggårdsvej og Bygaden, hvad skal der ske med trafiksikkerheden for disse bløde trafikanter.

I Plejeplanen skriver Naturstyrelsen, at netop de 2 veje udgør en del af stierne rundt om Søborg sø. Som vi ser det, så giver Naturstyrelsen bolden – altså økonomien – videre til kommunen, for en opgave, som Naturstyrelsen ikke løser.

Kommunen har ikke afsat penge til at etablere sti langs de 2 veje og det medfører, at trafiksituationen omkring Søborg forværres.

Vi undrer os over, at beregninger på at lade rute 33 gå via slotsruinen lige som nu, ikke er tilgængelige?

Hvis det er billigere end den ønskede sti på diget, som tilsyneladende bliver umulig og meget kostbar, hvorfor kan rute 33 så ikke fortsat gå via Slotsruinen?