Debat: Vi skal ikke have mere slingrekurs på ældreområdet og de midlertidige pladser

Pernille Kromann Sams, Nytgribskov

Udvalgsformanden udelader nogle vigtige og afgørende informationer, i et ellers meget langt indlæg.

Arbejdstilsynet havde givet påbud, fordi flere af badeværelserne på stuerne på Toftebo ikke levede op til gældende regler pga. af deres størrelse. Der lå derfor en ekstra regning på 4 millioner til renovering af dette. Derudover viste kapacitetsanalysen at vi skulle lukke 16 ud af de 42 pladser på Toftebo, fordi opførelsen af Bavne Ager ville medføre, at der ikke ville være så mange venteborgere, dette ville spare kommunen for 8 millioner årligt.

Træningsfaciliteterne var nedslidte, der var flere problemområder, der klistrede sig til Toftebo, herunder et dårligt rygte, og dertil problemer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, et betydeligt vikarforbrug, flere klagesager og nogle dårlige tilsynsrapporter.

Derfor valgte vi at flytte pladserne til Helsingegården.

Et enigt udvalg har også peget på at vi ønsker at åbne flere af de pladser, der er på Helsingegården, hvor der i alt er 24 egnede boliger. Dette sker der selvfølgelig en løbende vurdering af.

Vi skal ikke have for mange pladser og ej heller for få. Nu skal vi holde fast i de rigtige og fornuftige beslutninger og ikke igen hoppe med på slingrekursen.