Debat: Mulighederne skal undersøges

Christian Friis har talt sig frem til omkring 50 autocampere på parkeringspladsen. Foto: Christian Friis

Christian Friis har talt sig frem til omkring 50 autocampere på parkeringspladsen. Foto: Christian Friis

Foto: Christian Friis

Brian Lyck Jørgensen (O)

Dansk Folkeparti

Byrådsmedlem

Formand for Klima, Teknik og Miljø udvalget

Kære Chr. Friis

Tak for at oplyse om problemet med autocampere på parkeringspladsen i Tisvildeleje.

Jeg kan oplyse at formandskabet fra både Planudvalget og Klima,Teknik og Miljø udvalget i foråret tog initiativ til en dialog med de forskellige erhvervsforeninger i Gribskov Kommune, hvor hele byrådet blev inviteret med.

Det var med henblik på en tættere dialog om de enkelte lokalområder, herunder også et kig på, hvad der er af udfordringer i lokalområderne.

Jeg husker mødet med Erhvervsforeningen i Tisvilde netop kom ind omkring det med autocampere på den store p-plads.

Alle input der kom fra de forskellige møder er noteret, nogle kan igangsættes nemt, mens andre ting vil kræve at der afsættes penge på det kommunale budget.

Der kom på mødet flere løsningsforslag, som nu tages med i det videre arbejde, herunder også at Naturstyrelsen skal indrages, da de er ejere af arealet.

Eksempelvis kan jeg nævne at Gilleleje Havn arbejder med et projekt omkring netop autocampere, her kunne ideer kopieres til Tisvildeleje.

Derfor vil jeg nu tage initiativ til der sættes en undersøgelse i gang, for at afsøge mulighederne sammen med Naturstyrelsen og ikke mindst Naturrum Tisvildeleje/Erhvervsforeningen.