Debat: Klimaplan kræver investering i cykelstier

Debat: Klimaplan og folkesundhed

Der er planer om at få fem procent af al bilkørsel flyttet over til transport på cykel eller til fods. Det kræver cykelstier, mener Allan Nielsen. Billedet her er fra en cykeldemo i Dronningmølle sidste år - hvor man ville vise, at cyklister lever livet farligt. Foto: Jens Erik Larsen.

Allan Nielsen

Formand

Socialdemokratiet i Gribskov Kommune

På byrådsmødet tirsdag den 28. marts 2023 vedtog byrådet en klimaplan. En klimaplan, der indeholder delmål og tiltag på klimaområdet, og som overordnet handler om at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2050.

Mange mål og gode hensigter beskrives, dog uden at man fra byrådets side af har sat økonomi af til arbejdet med en klimaplan. Fair nok, idet handlingerne for at nå målene så må blive en del af kommende års budgetforhandlinger.

Ét af delmålene er at 5 procent af al bilkørsel overflyttes til transport på cykel eller til fods. Et fantastisk godt delmål, som efter min mening er sat meget lavt. En betydelig del af den nuværende transport i kommunen burde være på cykel. Hvorfor ikke sætte et mål på 25 procent inden for 10 år?

Der er gode cykelstier i Gribskov Kommune, men der er også behov for en storstilet investering i flere cykelstier, især på tværs af kommunen.

Et konkret tiltag for at nå målet om at blive en ”cykelkommune” er en politisk beslutning om, at der over de næste 10 år bygges 10 kilometer cykelstier om året i Gribskov kommunen. Med andre ord 100 kilometer på 10 år.

Med cykelstierne kommer motivationen til at cykle mere. Der er meget privatbilisme i Gribskov Kommune, og oplevelsen på vejene som cyklist er til tider en rystende oplevelse. Der bliver kørt hurtigt og tæt på én som cyklende trafikant.

Det vil flere cykelstier hjælpe på! Cykelstier giver tryghed. Flere cyklende borgere i kommunen vil også være godt for sundheden. At cykle og bevæge sig er den bedste forebyggelse af sygdomme på sundhedsområdet. Spørgsmålet er, om vi som kommune har råd til at lade være med at investere i flere cykelstier. Vi har veje nok til bilerne. Vi har behov for flere cykelstier. Det er godt for klimaet og for borgernes sundhed.

Der er planer om at få fem procent af al bilkørsel flyttet over til transport på cykel eller til fods. Det kræver cykelstier, mener Allan Nielsen. Billedet her er fra en cykeldemo i Dronningmølle sidste år – hvor man ville vise, at cyklister lever livet farligt. Foto: Jens Erik Larsen.