Debat: Hold selv en god tone, Borgmester

Interviewet med borgmester Bent Hansen (V), som debattøren kommenterer i nedenstående læserbrev, har også været bragt i Ugeposten.

Af Michael Nielsen, Huslodden 10, Ramløse, Bevar Ramløse

Kommentarer til borgmesterens interview i Frederiksborg Amts Avis den 20/1 2023.

Under overskriften “sænk paraderne og hold en god tone” udtaler Bent Hansen sig om kritiske borgere i Ramløse, og bemærker, at:

– Han har svært ved at genkende synspunktet om, at kommunen ikke lytter til borgerne.

– Den her grund har været udlagt til byggeri i rigtig mange år.

– Debatten handlede sidste gang rigtig meget om matrikel nr. 7c, der jo netop blev taget ud af forslaget.

I foråret 2021 og i hele processen omkring høringen til kommunalplan 2021-33 og udlægning af matr.nr. 7c til yderligere boligområde, kom der rigtig mange høringssvar fra enkeltpersoner og samlet 450 på en underskriftsside, mod voldsom byudvikling og overførelse af matr.nr. 7c fra landbrugszone til byzone. Det var først, da Planstyrelsen gjorde indsigelse mod overførelse af matr. nr. 7 c, der er beliggende i et område, der er omfattet af og klassificeret som særlig bevaringsværdigt område, med udsigtskiler mv., at Gribskov kommune og politikerne udtog dette af forslaget.

Notatet fra Planstyrelsen blev meget belejligt ikke offentliggjort, og mange ved sikkert ikke i dag, at det var den reelle årsag til, at matr.nr. 7c blev taget ud af kommuneplanen. Det var ikke borgernes høringssvar, eller fordi der blev lyttet.

Der var meget få i det politiske system, der stillede spørgsmål til det voldsomme byudviklingsprojekt af Landsbyen Ramløse. En af Bent Hansens partifæller og byrådskollegaer udtalte dog ”der skal ikke byudvikles så voldsomt i Ramløse.”

I hele processen har Bevar Ramløse og andre i Ramløse klart tilkendegivet opbakning til en fremtidig balanceret byudvikling.

Man holdt et borgermøde tilbage i 2018, hvor der kom mange input fra de lokale. Da man senere udbyder området i 2019, er der i den forbindelse beskrevet en række krav og vilkår. Det nu fremlagte projekt afviger stort set fra disse på alle måder. Udbuddet afviger også væsentlig fra det lokalplansforslag, som man senest fremlagde i november 2021, det afviger så meget, at man nu ser sig nødsaget til at lave et tillæg til den kommuneplan, som blev vedtaget for cirka et år siden!

For et år siden kom borgerne med +60 høringssvar, og der er ingen af dem, som der er lyttet til, eller som er indarbejdet i tillægget, det der tæller, er kommunens behov for maksimering af salgsprisen, flest mulig byggeretsmeter, og en bygherre som bygger, indkasserer og så er videre.

Vi spørger i vores åbne brev om hvorfor? Og svaret blæser i vinden.

Bent siger videre:

– Det her er et ideoplæg, som der kan justeres på.

– Man skal passe på med bare automatisk at hæve paraderne.

– Stemningen i Ramløse er måske ekstra ophedet i Ramløse lige nu, fordi de foruden den varme kartoffel i Ramløse Øst også skal tage stilling til tillæg til spildevandsplanen om separatkloakering i Ramløse.

– Der er mange, der kæder Ramløse Øst, og kloaksepareringen sammen, og der er ingen sammenhæng.

– I forhold til kloaksepareringen bliver der arbejdet virkelig seriøst.

– Vi er nødt til at sige byrådet skal træffe svære beslutninger.

Et ideoplæg der udmønter sig i et Lokalplansforslag, det kommer der nok ikke store ændringer til. En kommende høringsperiode til Lokalplansforslaget, der forventes fremlagt til april, vil det give borgerne indflydelse? Næppe når man ser det tidligere forløb.

Stemningen i Ramløse, det oplevede Borgmesteren selv på borgermødet i Ramløse Hallen omkring kloakseparering, hvor der mødte 200-300 mennesker frem. Der blev fremlagt en model og økonomien var beregnet ekskl. moms selvom de fleste i Ramløse vist betaler moms, så her blev regnestykkerne 25 procent dårligere. Samtidig var der ikke regnet på, hvad økonomien var i de to andre muligheder som var omtalt.

Igen må man spørge. Hvorfor dukker et så voldsomt og for den enkelte grundejer økonomisk dyrt projekt op, uden at være omtalt i hverken spildevandsplanen 2021-2025, eller i den for et år siden vedtagne kommuneplan 2021-33?

Kloaksepareringsplanen skal helst igennem inden april, høringsperioden blev efter pres forlænget, fordi den lå hen over julen, men er det ikke et faktum, at man ikke kan lave en Lokalplan for Ramløse Øst, før man har styr på kloaksituationen i Ramløse?

Kan man tilslutte Ramløse Øst til den nuværende hovedkloak? Nej det kan man ikke, uden at gøre kloakproblemerne større. Hvis man fremlægger et Lokalplansforslag til april for Ramløse Øst, og kloaksepareringsplanen ikke er vedtaget, hvad sker der så?

Er det rimeligt, at et kloaksepareringsprojekt af det omfang skal hastes igennem på 3-4 måneder? Et sådant projekt burde gennemarbejdes sammen med grundejerforeningerne, der måske hver især kan løse afvanding af overfladevandet på forskellig vis. En ordentlig proces med de involverede grundejere, er ikke en høringsperiode på 2-4 uger!

Byrådet og politikerne skal træffe svære beslutninger, svære beslutninger er det at lytte og inddrage borgerne i lokalområderne? Eller er det ikke sværere ikke at lytte?

Vi skrev i Bevar Ramløse den 5/1 2023 et åbent brev til borgmester og planchefen, vi stillede dem nogle spørgsmål, et brev der beskrev proces og projektforløbet omkring Ramløse øst. Vi fik ikke mange svar.

I svaret står der blandt andet:

– Der har været ganske betydelig involvering og dialog med lokalråd og borgerne i Ramløse over flere omgange.

Som tidligere beskrevet har dialogen tilbage i 2018 afstedkommet, at kommunen senere udarbejdede et udbud af Ramløse øst, hvor man beskriver krav og ønsker. Disse krav og ønsker er nærmest uigenkendelige i det senest fremlagte oplæg til lokalplan og byudvikling i Ramløse.

– Byudvikling skal bidrage til en kommunal økonomi i balance.

Byudvikling skal vel også føre til en landsby i balance – en balanceret byudvikling?

– Det vil føre for vidt at skulle forholde sig til alle synspunkter og påstande fra jer.

Det er et rigtig politisk svar, uden svar!

Synspunkter og påstande, involvering og dialog, og så ender vi i artiklen fredag den 20/1 2023 i Frederiksborg Amts Avis.

Bent Hansen udtaler blandt andet, at han selv – privat – er medlem af Facebook gruppen Bevar Ramløse, og det åbne brev fra Facebook gruppen repræsenterer ikke ham, og han har ikke givet gruppen mandat til at sende brevet til ham. (Bent politiker!)

Gruppens formål står meget fint beskrevet i gruppen

”Bevar landsbyen Ramløse er en støttegruppe af lokale borgere, der ønsker at bevare Ramløse med sin særegenhed som landsby. Med denne side vil vi indsamle jeres støtte til at give politikerne, byrådet og administrationen et klart svar om, at vi i Ramløse står sammen når det gælder om at – bevare Ramløse.

Ramløse er beliggende i et bevaringsværdigt naturskønt område, det ønsker vi at bevare til glæde for fremtiden.

Vi er ikke imod udvikling i Ramløse og støtter en balanceret udvikling af det oprindelige byudviklingsområde Ramløse Øst.

Vi er imod en inddragelse af matr.nr. 7c som i dag er landbrugsjord.

Området omkring vores by skal beskyttes og bevares, den fantastiske udsigt til naturen, landskaberne, bakkerne og søen med et righoldigt dyreliv.

De fantastiske udsigtskiler (se nogle af de fine billeder på siden) skal ikke spoleres af massivt boligbyggeri i flere plan.

Vi siger nej tak til inddragelse af mere af vores natur til boliger, end hvad der allerede er udlagt i kommuneplanen 2013-2025.

Vi ønsker, at byggeri begrænses til 1½ plan, med en byggehøjde på max. 7,5 meter i udviklingsområdet Ramløse Øst, vi ønsker, at Lokalplanernes bebyggelsesprocent på området Ramløse øst 1 og 2 respekteres.”

Gruppen udfører ikke censur, blokerer ingen eller udelukker nogen der er medlem i gruppen, kun hvis gruppereglerne overtrædes.

Bent Hansen (privat) kan dog, hvis han ikke mener gruppen repræsenterer hans synspunkt omkring Ramløse Øst og kloakseparering, blot melde sig ud ved et enkelt klik, ligeså kan alle andre, der måtte have en anden mening.

At antyde at gruppen med +500 medlemmer alene er to naboers særinteresse er vist et udtryk for, hvordan en politiker tænker på egen vinding før andres. Der er +500 medlemmer ca. 70 nye medlemmer de seneste 2,5 måned. Læs kommentarerne i opslag i gruppen, se meningstilkendegivelserne i gruppen Bent Hansen!

Og ja “Bevar Ramløse” repræsenterer ikke alle i Ramløse, vi respekterer andre holdninger, vi påberåber os INGEN steder, at vi repræsenterer hele Ramløse, men vist dog en del, formentlig mange flere end borgmesteren!

Og undlad så venligst at blive personlig!

Bent Hansen omtaler høringssvarene således:

”Involvering og høring kun måles på, om man har fået ret i alt blandt naboer og lokale ildsjæle!”

Det er noget af et svar, det er meget respektløst overfor et massivt antal høringssvar og høringstilkendegivelser fra borgere i Ramløse. Det er ikke kun naboer og ildsjæle, men borgere der bor i Ramløse.

Vi tænker ikke troværdighed er noget, borgmesteren kan tillade sig at stille spørgsmål til!

Et råd herfra til borgmesteren skal lyde: Sænk paraderne og hold en god tone, søg en åben og ærlig dialog med borgerne.