Debat: Har politikerne is i maven?

Debat: Har politikerne is i maven?
Søren Bald, formand for Gribskov Landligger Forbund. Arkivfoto

Af Søren Bald, formand for Gribskov Landligger Forbund

Tirsdag skal Gribskov Kommunes planudvalg tage stilling til ansøgninger om tre mastodont-sommerhuse, småhoteller, udlejningsfabrikker – eller hvad man nu vil kalde sommerhuse på 204, 306 eller 439 m2. Forvaltningen indstiller nemlig til godkendelse, men har man tænkt sig om og tænkt på de mangeartede konsekvenser?

Gribskov er Danmarks næststørste sommerhuskommune med 14.000 sommerhuse, men det er sommerhuse! Og ikke udlejningsfabrikker.

Gigantiske sommerhuse på mere end 150 m2 passer ikke ind i de meget forskelligartede og natursmukke sommerhusområder, som Gribskov er beriget med. De tre forslag handler om matrikler på Tornåsen i Udsholt, Hesselhøj i Valby og Svanevej i Smidstrup.

Har kommunens forvaltning orienteret de grundejerforeninger, de tre forslag berører? Har man på forhånd foretaget en nabohøring, der ikke bare berører de enkelte matriklers nærmeste nabogrunde? Har man tænkt over de mange forskellige konsevenser, som opførelse af gigantiske udlejningsfabrikker indebærer?

Erfaringer fra andre kommuner, der desværre har glemt ordet nej, når der blev ansøgt om tilladelse til byggeri af megasommerhuse, viser igen og igen mangeartede problemer. Parkeringsproblemer på de smalle grus- og brandveje. Stærk nedslidning af disse veje. Støjende musik- og badeliv i lune sommeraftener. Brugerne af husene er som "græshoppesværme," der lander og hærger, men ikke føler ansvar for stedets natur. Konkrete nabogener med forskellige former for indblik i private områder. Voldsomme problemer med store skraldmængder og ganske ofte naturspolerende fældning af områdets gamle træer? At naboejendomme til en udlejningsfabrik rammes af et voldsomt prisfald, skal selvfølgelig også nævnes!

Der er udmærkede private virksomheder fra vest til øst i Gribskov Kommune – ingen nævnt, ingen glemt – som driver kvalificeret hotel- og udlejningsvirksomhed. Sommerhusfabrikkerne er reelt en trussel mod denne lokale aktivitet, men byggeriet af de voldsomt store huse er først og fremmest en trussel mod den form for natur-, familie- og privatliv, som de eksisterende sommerhusområder tilbyder. Nogle områder er heldigvis beskyttet af en lokalplan, som kan forhindre byggeri af mega-huse, men i Gribskov Landligger Forbund, der repræsenterer over halvdelen af sommerhusejerne i kommunen, opfordrer vi til, at man i samarbejde med kommunen får vedtaget lokalplaner, der kan beskytte områdernes kvaliteter. Og de kvaliteter undergraves åbenlyst af mega-huse, der primært skal tjene som udlejningsfabrikker.

Er det den aktivitet, kommunen vil satse på, hvis den vil fremme turismen? Eller er det den "rolige turisme", der lever i de eksisterende sommerhus-områder, hvor begrænset udlejning er et supplement til husejerens egen indkomst og ikke en egentlig erhvervsvirksomhed? Er der nogen, der tror, at et sommerhus på 439 m2 er til familien?

Når forvaltningen ikke har blik for de mange problemer med udlejningsfabrikker, så må Gribskovs politikere have is i maven, tage over og nedlægge et såkaldt §14-forbud, der vil kunne stoppe byggetilladelser til de tre projekter.

Et §14-forbud i henhold til Planloven kan nedlægges mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højest nedlægges for ét år. Kommunen skal derfor inden for et år have vedtaget og offentliggjort et forslag til lokalplan, som hindrer det ansøgte projekt. Kommunen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom.

Der er altså en nødbremse! Et §14-forbud kan stoppe planerne om de tre mega-byggerier. Der skal laves lokalplaner. Gribskov Landligger Forbund hjælper gerne både de berørte grundejerforeninger og Gribskov Kommune med dette arbejde.

Landliggerforbundet har kompetence og vilje til at være med. Det kan kun gå for langsomt! Det gælder sommerhusområdernes kvaliteter!