Debat: Giv grønt lys til vindmøller

Debat: Vindmøller - men med omtanke

Lars Hybel

Formand

Foreningen RAMhuset, Frederiksværkvej 109, Ramløse

Den 21. marts havde vi i RAMhuset besøg af Dan Holt Højgaard fra ”Deltager Danmark”. Han fortalte om, hvordan vi bør implementere vedvarende energi, herunder vindmøller. Det handler om borgerinddragelse, forstået på den måde at der via borgergrupper skabes medejerskab til vindmøller såvel som solcelleparker. Ved det velbesøgte foredrag deltog både borgere og politikere, herunder vores borgmester Bent Hansen. Hatten af for det.

Allerede under dialogmødet den 21. februar, hvor emnet var kommunens klimahandlingsplan, stod det klart, at der var stor tilslutning blandt deltagerne til idéen om at opføre landvindmøller i Gribskov Kommune. Der har da også været udpeget 17 egnede områder for vindmøller.

Det har dog i mange år ikke været tilladt at opføre store vindmøller i kommunen. Det er derfor vigtigt, at der i den kommende klimahandlingsplan åbnes for denne mulighed. Som Dan Holt Højgaard formulerede det: Der er ingen vej udenom. Der er i en periode et behov for landvindmøller. Som overgangsløsning. Om 10-15 år findes der andre muligheder.

Så lad os danne en forening af interesserede borgere, som kan se perspektiverne i den grønne omstilling, og de deraf afledte fordele for lokalsamfundene. F.eks. et vindmøllelaug.