Debat: Byfornyelse – politikerne skal lytte til folket

Debat: Vil flertal ændre på lokaletilskud?
Foto: Wilfred Gachau

Af Tonny Nalepa Jensen, Østergade 94, 3200 Helsinge

DEBAT Det er min holdning, at de kommunale arealer, der udstykkes til beboelse i Gribskov Kommune, skal tage hensyn til det omkringliggende byggeri samt passe ind i det landskabelige udtryk, som vi har i kommunen.

Jeg synes, det er vigtigt, at vi som politikere ikke udviser smagsdommeri. Men accepterer, at folk ønsker forskellige boformer.

Jeg synes derfor, det er rigtigst, at vi er nysgerrige og lydhør overfor de arkitekter, investorer og bygherre, som ønsker at investere og udvikle beboelse i vores kommune.

Jeg tror, at hvis Gribskov Kommune skal være et attraktivt sted at bosætte sig i, skal vi kunne tilbyde et bredt boligmarked, med plads til forskellighed med både eje, leje og andelsbyggeri.

Jeg tror på, at borgerne i Gribskov vil både udvikling og forandring, blot dette sker med respekt for egnen kulturen.

Vi skal selvfølgelig ikke i udviklingens navn være tonedøve, men nogle gange skal det politiske niveau tage beslutninger, som understøtter mere end et formål.

Som borger må vi respektere, at det er således, man skaber både muligheder og rammer for, at vores mindre lokalsamfund kan overleve og bevarer både skoler, dagligvarebutikker m.m.

Som Søren Kirkegaard har sagt ”Alle vil udvikling – ingen vil forandring”.