Debat: Åbent brev om bekymring for cyklister

En gruppe grundejere og campister er bekymret for sikkerheden for cyklister flere steder, blandt andet på Rågelejevej. Den nye "2minus 1"-afstribning har ikke hjulpet, mener skribenterne. Billedet er ikke fra Rågelejevej.
En gruppe grundejere og campister er bekymret for sikkerheden for cyklister flere steder, blandt andet på Rågelejevej. Den nye "2minus 1"-afstribning har ikke hjulpet, mener skribenterne. Billedet er ikke fra Rågelejevej.

Erik Malling Sørensen, formand, Vejby Lokalråd, Elise Dahl, formand, Cyklistforbundet Gribskov, Jan Jespersen, Lejrchef, DCU-Camping Heatherhill, Carsten Thau, Hyremandsvej, Per Jørgensen, Hyremandsvej Ellen Buch-Hansen, Rågemøllevej, Rågeleje

Kære Anders Gerner Frost, vi er en gruppe grundejere og campister, som er meget bekymret for sikkerheden for cyklister på flere strækninger i kommunen.

Især er Rågelejevej flere steder livsfarlig og det afholder både børn og voksne fra at cykle.

Frederiksborg Amts Avis bragte den 7. august 2020 en artikel med cykeleksperten Jens Erik Larsen, som er stærk fortaler for, at Nordsjælland skal skabe et "cykel-fyrtårn" med sikre og smukke cykelruter. Vi har set i artiklen, at du støtter denne tanke, men en løsning på de udsatte steder HASTER.

Vi har længe ønsket at sikre vejen. I 2017 afleverede grundejere og campingpladsen fra Strandbjerggaard-området mere end 700 underskrifter til din forgænger, borgmester Valentin, for at fremskynde en cykelsti på denne strækning.

I 2017 bad Teknisk Forvaltning endvidere om ønsker til stier mm og flere har foreslået en sikker cykelsti på netop denne strækning. På et velbesøgt "sommerhusmøde" i september 2016 indkaldt af Gribskov Kommune, der lancerede kommunens nye turisme-strategi 2016-2020, var det et stort ønske fra mange af deltagerne, at der gøres noget ved cykelstierne og trafiksikkerhed for cyklister.

Der findes et officielt kort over Nordkystruten udarbejdet af Region Hovedstaden og Helsingør, Gribskov og Halsnæs Kommune, som bl.a. viser farlige strækninger.

For Gribskov kommune er netop Rågelejevej forbi Heatherhill afmærket med højrødt. Regional cykelrute 47, Nordkystruten, som skulle være attraktiv for cyklister og gående, følger denne smalle og farlige vej.

Den nye "2 minus 1 vej" opstregning på vejen har desværre ikke hjulpet, da cyklister og gående er ekstra udsatte, når stregerne pludselig forsvinder over bakker og i sving.

Nedsættelse af farten OG chikaner, som nede ved Rågeleje efter Hesselbjergvej, vil også kunne hjælpe.

Men som vi ser det, er en egentlig cykel- og gangsti at foretrække. Vi foreslår derfor flg. som en både mulig og billig løsning for en strækning på i alt ca. 2 km:

  • Fra Rågeleje efter Søstjernen til parkeringspladsen ved Heather Hill inddrages græsrabatterne i højre side – ca. 2 m – som kan blive en sikker to-sporet cykel- og gangsti.

  • Fra P-pladsen omkring ishuset ved Heather Hill indtil Rågevej gøres den nuværende gangsti i venstre side bredere til fælles tosporet cykel- og gangsti – helst med asfalt.

  • Fra Rågevej til Vejby foreslås den nuværende cykel-gangsti repareret og udvidet til en tosporet cykel-gangsti indtil Campingpladsen.

Vejby Lokalråd har på sit møde den 5. oktober 2020 behandlet henvendelsen til dig med flg. beslutning:

"Lokalrådet vil meget gerne tilslutte sig ønsket om at få etableret denne cykel- og gangsti. Et af lokalrådets fokuspunkter er netop at bevare gamle stier og få etableret nye. Af sikkerhedsmæssige årsager vil vi foreslå, at der etableres en fodgængerovergang fra p-pladsen ved iskiosken til den modsatte side af vejen, hvor stien går ned mod vandet."

Den 1. september fortalte du i Frederiksborg Amts Avis, at der er sat 30 mio. kr. af til forbedret cykelsikkerhed, med nye cykelnet- og stier. Vi håber meget, at du vil følge op på dine positive udmeldinger i avisen og hurtigst muligt få sat gang i afhjælpe dette store sikkerhedsproblem til gavn for både hverdagscyklisme og cykelturisme i vores dejlige kommune.