Borgermøde om kulturhavn

Foto: Karl Erik Frederiksen

Gilleleje: Økonomiudvalget i Gribskov Kommune vil indbyde til et borgermøde, inden der kan tages endelig stilling til en ansøgning fra projekt Gilleleje Kulturhavn om dispensation fra den lokalplan for projektet, som politikerne godkendte i september 2011, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Projektudviklerne ønsker blandt andet mulighed for at droppe planerne om et strøg, som kunne skabe passage og indkik i kulturhavns-byggeriet fra Kystvej.

Der ønskes ligeledes dispensation fra lokalplanens byggelinjer samt bygningshøjden på de planlagte huse, som skal opføres langs Søborg Kanal og den bygning, som skal rumme bibliotek samt udstillings- og samlingslokaler for museum, teatergrupper o.l. I følge den oprindelige lokalplan skulle passagen anlægges som et strøg i en bredde på mindst fem meter gennem hele bebyggelsen. Begrundelsen for at droppe planerne om dette strøg er, at kulturbygningen kommer til at fremstå som en fritstående bygning, hvor til der er adgang fra andre sider.

Husene langs Søborg Kanal skal i følge lokalplanen opføres med sadeltag og med en samlet højde på maksimalt 16,4 meter. Nu ønsker bygherren mulighed for at bygge op til 19 meter, så bygningerne får samme højde som bygningerne, der får facade mod Kystvej. Husene skal i følge planerne indeholde en café samt fire eller fem specialbutikker i stueetagen. På første sal ønskes indrettet 12-14 plejeboliger som en del af Ellen Mariehjemmet, mens de to øverste etager tænkes anvendt til beboelse.

– Vi ønsker at rykke den øverste etage cirka fem meter ind, så bygningshøjden ud mod Søborg Kanal ikke får samme højde som resten af bebyggelsen, siger projektudvikler Michael Nyboe til Frederiksborg Amts Avis.