Borgere frygter kloakregning: Udvalgsformand vil lære af andres erfaringer

Når Ramløse efter planen skal separatkloakeres, må borgerne til lommerne. Det rammer hårdt. Udvalgsformanden vil prøve at hjælpe. Blandt andet ved at lære af andre kommuners erfaringer. For eksempel af Rudersdal, som har besluttet at yde lån til pensionisters udgifter til nye kloakker.

Foto: Karl Erik Frederiksen