Asta Nielsen hyldes i Gribbskov Kultursal

International stjerne hyldes i kultursalen