Ambulancedrift handler ikke om systemer – men om mennesker

Ambulancedrift handler ikke om systemer - men om mennesker