Ældreplejen fortjener reel borgerinddragelse

Foto: Peter Andersen
Holbæk/Margit.Holbækhus-Valgartikel om ældre.Foto:PETER ANDERSEN.
Holbæk/Margit.Holbækhus-Valgartikel om ældre.Foto:PETER ANDERSEN.

Peter Kay Mortensen <newline/>Faglige seniorer Gribskov <newline/>Stenhøjen 20 <newline/>Gilleleje

DEBAT

Det har fremgået af pressen, at det ikke står godt til med kvalitet og service i ældreplejen i Gribskov. På næsten alle parametre ligger kommunen i bund – det er et faktum. Det nye byråd giver udtryk for, at de har opprioriteret ældreområdet økonomisk med et tocifret mio. beløb her i 2018. Det er nok ikke en egentlig opprioritering, men en beslutning om at bringe området i større balance. Det skal de ikke kritiseres for, det er et skridt i den rigtige retning. Vi er selvfølgelig kede af, at der samtidig med den opprioritering er gennemført besparelser på demensområdet og i forhold til de ældres mad. Men lad os se fremad.

Kommunalbestyrelsen har nedsat et paragraf17. stk. 4 udvalg, der skal se på ældreområdet og kommende udbud. Det er udvalgets opgave at fremkomme med anbefalinger til senere beslutninger i byrådet. Udvalget skal arbejde fra 25. juni 2018 – 24. juni 2019 herefter forelægger udvalget anbefalinger over for byrådet. Det nyvalgte byråd har bl.a. lagt vægt på borgerinddragelse. Processen med dette paragraf 17/4 udvalg kommer til at stå sin prøve på spørgsmålet om inddragelse. Det er lidt løst formuleret, hvordan inddragelsen sker i det besluttede kommissorie. Der står bl.a., at der kan tilknyttes ekstern viden som observatører, uden stemmeret. Desværre ser det ikke ud til, at man vil gøre meget brug af det i udvalgets arbejde, efter den viden vi har. Der er derimod lagt op til at invitere interne og eksterne interessenter i en erfaringsopsamling. Efter det vi har været igennem de senere år med svigt på svigt i ældreplejen, så er det vores opfattelse i faglige seniorer, at arbejdet bør gøres grundigt, så vi kan få et fortjent løft i ældreplejen.

Derfor vil vi godt anbefale det nye udvalg at supplerer sig med ekstern viden som faste observatører, herunder specielt den faglige ekspertise som bl.a. findes i FOA og Dansk Sygeplejeråd, vi mener også, at ældreområdet bør repræsenteres og her vil faglige seniorer da gerne stille sig til rådighed. Både i vores organisation som hos ældresagen findes der en bred repræsentation af medlemmer, der er omfattet af paragraf paragraf83 ydelser. Så det vil være reel inddragelse, hvis det sker som faste observatører i selve udvalgsarbejdet. At alene blive indbudt til temamøder, fokusgrupper eller erfaringsopsamling er ikke reel inddragelse. Vi tror, alle har en vilje til at vi får en nødvendig opprioritering af hele ældreområdet,også når det gælder udbud. Derfor skal arbejdet gøres grundigt.