300.000 kroner gav splittelse i Venstre

Foto: Karl Erik Frederiksen
Lokale fødevareproducenter har fået støtte fra Region Hovedstaden. Her er det medlemmer af Smag På Nordsjælland, som sælger produkter ved et høstmarked på Esrum Kloster og Møllegård. Foto: Hans Jørgen Johansen.
Lokale fødevareproducenter har fået støtte fra Region Hovedstaden. Her er det medlemmer af Smag På Nordsjælland, som sælger produkter ved et høstmarked på Esrum Kloster og Møllegård. Foto: Hans Jørgen Johansen.

En kommunekasse skal ikke fungere som bank for private firmaer, mener tre medlemmer af Venstres gruppe i Gribskov byråd, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag i forbindelse med en ansøgning fra foreningen Gribskov Spisekammer.

Projekt Gribskov Spisekammer, der er en sammenslutning af 15 lokale fødevareproducenter, fik sidste år et tilskud på to millioner kroner fra Region Hovedstaden. Pengene skal stimulere udviklingen af bæredygtig produktion af lokale rå- og fødevarer af høj kvalitet.

Bevillingen er led i vækst- og udviklingsstrategien »Copenhagen – hele Danmarks hovedstad«, der er udviklet af regionen i samarbejde med Vækstforum 2015.

En betingelse for bevillingen er også, at regionen efterfølgende kan godkende et regnskab og en rapport med beskrivelse af, hvad pengene er brugt til. Ind til denne slutrapport forefindes, tilbageholder Region Hovedstaden 15 procent af bevillingen, som dog vil komme til udbetaling, når og hvis alt godkendes. Disse 15 procent – 300.000 kroner – har Spisekammer Gribskov søgt om at få Gribskov Kommune til at lægge ud som mellemfinansiering. Tirsdag aften, hvor byrådet endte med at godkende mellemfinansieringen, gav ansøgningen anledning til splittelse blandt Venstres syv medlemmer.

– Det, som Spisekammer Gribskov arbejder for, falder helt inden for den strategi om, hvad vi også i den tidligere byrådsperiode var enige om at gå ind for. Derfor synes jeg også, at vi bør lægge disse penge ud. Der er kun tale om en mellemfinansiering. Det svarer til hvad vi gør, når lokale projekter får bevilget EU-penge af de såkaldte LAG- og FLAG-midler, lød det fra formanden for udvalget Erhverv, Turisme og Oplevelsesøkonomi Morten Ulrik Jørgensen (NG), da han skule anbefale byrådet at godkende udlægget.

Jannich Petersen (V) erklærede sig enig i, at Spisekammer Gribskov er et godt initiativ, men spørgsmålet er, om vi her i kommunen har beføjelser til at kunne lave denne fordeling, sagde han.

– Derfor vil vi nu opleve, at der er medlemmer af Venstre, som vil undlade at stemme, og der er medlemmer, som enten stemmer imod eller er for, sagde Jannich Petersen.

Bent Hansen (V) var den mest aktive modstander.

– Jeg synes også, det er et glimrende projekt, men det kan ikke være en kommunal opgave at fungere som bank for de 15 virksomheder, som er med i spisekammeret. Hvis de 300.000 kroner deles ligeligt mellem firmaerne, skal de kun lægge 20.000 kroner ud hver. Hvis ikke de kan klare det, hviler det hele måske på et tvivlsomt fundament, sagde han.

Blandt tilhængerne, der tog ordet var, Jesper Behrensdorff (K).

For mig er det ikke 15 firmaer, der søger støtte, men en forening. I denne sag får vi pengene igen, sagde Jesper Behrensfdorff.

Bent Hansen:

-Der ville ikke være stemning for at gøre det samme, hvis for eksempel fem bilforhandlere vil gennemføre et godt projekt, og derfor beslutter at danne en forening med samme årlige kontingent på 500 kroner, som de betaler i spisekammeret, lød det igen fra Bent Hansen.

Ved afstemningen splittedes Venstres gruppe på denne måde: I mod stemte Bent Hansen, Knud Antonsen og Sean Crawford, der var indkaldt som stedfortræder for EP-kandidaten Kim Valentin. Janich Petersen, Birgit Roswall og Jørgen Simonsen undlod at stemme, mens Natasha Stenbo Enetoft i lighed med alle andre medlemmer af byrådet stemte for at lægge de 300.000 kroner ud.