Valgkampen i gang på Facebook

Foto: Johan Gadegaard, Jørgen Büchler