Uændret madordning i Greve

Foto: Jørgen Büchler

Greve: Madordningen i Greve Kommunes daginstitutioner fortsætter uændret i 2010, og forældrebetalingen bliver som hidtil 25 procent. Det har byrådet besluttet.

En ny lov har betydet, at Greve som mange af landets kommuner i det forløbne år har arbejdet på at etablere en madordning for alle førskolebørn fra 1. januar 2010. Ordningen ville for Greve Kommunes vedkommende betyde, at også børnehavebørn skulle tilbydes et sundt frokostmåltid i institutionen.

Det forventes imidlertid, at tidsfristen for den nye lovs ikrafttræden bliver udskudt til 1. januar 2011. Samtidig vil Greve Kommune ifølge aftalerne mellem regeringen og kommunerne få et ekstra bloktilskud på 3,4 millioner kroner årligt fra 2011, som kan bruges til formålet.

– Vi har arbejdet på at finde en løsning på en madordning inden for de økonomiske rammer, som budgettet giver mullighed for. Byrådet har tidligere i år godkendt en særskilt anlægsbevilling på 4,5 millioner kroner til klargøring af køkkenerne, så de lever op til loven og kan bruges til at løse den nye opgave, siger formanden for børne- og ungeudvalget, Brigitte Klintskov Jerkel (K).