MTHøjgaard bekræfter boligmøder

Foto: Janus Spøhr

Jo, der mangler billige lejligheder til unge, ældre og par, der bliver ramt af skilsmisse. Så langt kunne partierne i Greves byråd blive enige ved seneste byrådsmøde. Socialdemokraterne mødte op med et forslag om at udpege de sidste boligøer på henholdsvis Langagergaard og i Tune Nordøst, hvor partiet vil have opført almene boliger sammen med private boliger.

Det blev stemt ned af Venstre, der ønsker at undersøge de økonomiske konsekvenser ved at opføre almene boliger, før partiet tager endelig stilling. Samtidig frygter det, at opførelse af almene boliger kan føre til ghettodannelse og parallelsamfund. Socialdemokraterne er uenige og beskylder Venstre for bevidst at modarbejde almene boliger. Ifølge Niclas Bekker Poulsen (S) har borgmester i Greve, Pernille Beckmann (V), udenom byrådet takket nej til et tilbud fra MTHøjgaard om at regne på, hvad det vil koste at opføre almene boliger på en grund ved Karlslunde Station, som MTHøjgaard har forkøbsret på. Hos bygge- og anlægsvirksomheden bekræfter man, at der har været afholdt møder med Greve Kommune.

– Jeg kan bekræfte, at jeg fik at vide, at kommunen vil udbyde arealet ved Karlslunde Station, og at man ikke ønskede, at der blev regnet på tallene, siger John Haldbæk, der er projektudviklingschef i MTHøjgaard. Han forklarer, at det ikke var Pernille Beckmann, der gav beskeden, men derimod en ansat i kommunen, der arbejder med bygge- og tekniksager.

Efter byrådsmødet i mandags sagde Pernille Beckmann, at MTHøjgaard endnu ikke er kommet med et konkret bud på opførelse af almene boliger, og at der har været snak om at lave nogle højhuse, som falder uden for lokalplanen, fordi de er for høje. Ifølge John Haldbæk er det korrekt, at han og kommunen har drøftet forskellige muligheder.

– Vi er ikke kommet med et konkret forslag, fordi vi aldrig er kommet så langt i processen, men i en af vores skitser var bygningerne væsentlig højere end det, lokalplanen giver lov til. Det, jeg har regnet på, var almene boliger inden for lokalplanens rammer, og det var der, hvor kommunen ikke ønskede, at vi fortsatte, siger John Haldbæk.

Han understreger, at dialogen mellem MTHøjgaard og Greve Kommune har været god, og forklarer, at den sidste melding, han har fået fra kommunen, er, at den ønsker at udbyde arealet, som MTHøjgaard har en forkøbsret til.

– Jeg afventer at se på kommunens udbudsmateriale, og så tager vi den derfra, siger John Haldbæk, der ikke har nogen kommentar til den kritik, som Pernille Beckmann gav udtryk for på byrådsmødet, hvor hun kaldte det kritisabelt, at oplysninger på et lukket møde var kommet frem i offentligheden.