Med viden, lyst og mod

Med viden, lyst og mod
Foto: Claus Sall
Photo by Claus Sall (www.claussall.com) 2020
Photo by Claus Sall (www.claussall.com) 2020 Claus Sall 2020

På Greve Gymnasium er 2021 budt velkommen med en masse virtuel undervisning, hvor elever og lærere arbejder på højtryk hjemmefra.

2021 er også blevet budt velkommen med udrulningen af skolens nye vision og strategi, som de næste fem år skal sætte retningen for gymnasiets udvikling.

Visionen og strategien er blevet til gennem over et års arbejde hos elever, lærere, ledelse og skolens bestyrelse. Arbejdet har handlet om at finde ud af hvem Greve Gymnasium er som skole, hvilke retninger samfundsudviklingen går i, hvad der specielt kendetegner gymnasiet og selvfølgelig prøve at identificere de områder, de kan blive bedre på.

Rektor Mette Trangbæk fortæller:

– Der er allerede en hel masse positive værdier der lever på skolen: Vigtigheden af et stærkt fællesskab, at vi bliver klogere af at være sammen med andre, respekt og tolerance og ikke mindst at hårdt arbejde er vigtigt. Godt nok så hviler vi på de her stærke værdier, men vi skal ikke hvile for tungt. Vi skal række lidt mere ud over os selv, både i lokalsamfundet, i Danmark og i det internationale samfund. Vores elever skal få troen på at man kan og evnerne til at kunne forandre verden.

Visionen er blevet kogt ned til, at det der skal arbejdes med de næste fem år er, at Greve Gymnasium, med viden, lyst og mod sammen udforsker, udvikler og udvider verden. Denne vision rummer essensen af, hvad vi skolen gerne vil.

Mette Trangbæk forklarer videre:

– For det første vil vi gerne have vidende elever, der har et solidt fagligt fundament. For det andet skal vores elever have lyst til at kaste sig over nye områder, lyst til at sætte sig ind i andre menneskers liv og lyst til at gøre en positiv forskel. For det tredje skal vores elever være modige. De skal være modige i den forstand, at de tør stå ved deres meninger, tør prøve noget ukendt, tør stille sig frem, tør eksperimentere – og fejle. Målet med de at have viden, lyst og mod er, at vi bliver i stand til at udforske, udvikle og udvide verden. Og til sidst er det værd at bemærke, at det er et projekt som vi er sammen om. Det er den enkelte der skal udvikle sig, men ansvaret for at det sker er fælles.

Konkret vil de på Greve Gymnasium arbejde med seks strategiske indsatsområder for, at visionen kan blive udfyldt. Gymnasiet skriver i deres strategi om de seks områder:

1. Vi vil styrke anvendelsesorienteret undervisning, som er virkelighedsnær.

2. Vi vil fremme brugen af partnerskaber lokalt, nationalt og globalt.

3. Vi vil undervise i og styrke udfoldelsen af medborgerskab.

4. Vi vil styrke elevernes mod i og uden for undervisningen gennem eksperimenterende undervisningsformer og strukturelle tiltag.

5. Vi vil skabe bedre rammer for og styrket fokus på elevernes fordybelse og vedholdenhed.

6. Vi vil udvide elevernes viden om og engagement i FN's verdensmål med fokus på bæredygtighed.

Mette Trangbæk forklarer, at de konkrete arbejdsområder bliver sat i gang allerede nu – uanset om lærere og elever er fysisk til stede på skolen eller ej. Hun forklarer:

– Det er vigtigt, at vores elever skal blive så optagede af det de laver, at de får lyst til at læse videre, og at de bliver dygtige til at agere i det samfund de skal ud i bagefter, at de bliver dygtige til at træffe valg, så de får et godt liv – og det har vi en stor opgave som skole med at løse uanset omstændighederne.