IPads til alle i Greves 10. klasse

Foto: Jørgen Büchler
Brigitte Klintskov Jerkel (K), formand for Børne- og Ungeudvalget, overrækker den første iPad til Emil Nørregaard Nielsen i Greve Kommunes 10. klasse.
Brigitte Klintskov Jerkel (K), formand for Børne- og Ungeudvalget, overrækker den første iPad til Emil Nørregaard Nielsen i Greve Kommunes 10. klasse.

GREVE: Med overrækkelsen af iPads til de 65 elever i 10. klassen tages første skridt mod 1:1 skolen, hvor alle elever og lærere i kommunen modtager en iPad.

Skoletasken for eleverne i Greve Kommunes 10. klasse er blevet digital, idet de har fået overrakt en iPad, som skal være deres personlige arbejdsredskab i undervisningen det kommende skoleår.

Udleveringen af iPADs er første milepæl i implementeringen af den nye skolepolitik og vejen mod den digitale 1:1-skole, hvor samtlige 6.700 elever og lærere i kommunen skal forsynes med en tabletcomputer.

Lærerne havde allerede fået deres, og det blev så elevernes tur til at få udleveret deres nye digitale skoletaske i form af en iPad.

– Jeg forventer, at vores satsning på ny teknologi og nye indlæringsmetoder vil styrke kvaliteten i undervisningen og gøre 10. klasse til en endnu bedre bro til ungdomsuddannelserne, siger formanden for Børne- og Ungeudvalget, Brigitte Klintskov Jerkel (K), og fortsætter:

Der er rigtig mange fordele ved den nye teknologi, blandt andet bedre muligheder for undervisningsdifferentiering, eleverne har alt materiale liggende samlet og digitalt ét sted, og al skriftlig kommuni-kation mellem lærer og elev kan foregå elektronisk.

Fuldstændig pakke

Den digitale skoletaske indeholder en fuldstændig kontorpakke med programmer til tekstbehandling, regneark og præsentation samt programmer, der skal bruges i undervisningen både når eleverne skal lære noget, og når de skal aflevere deres opgaver til lærerne. Elevernes iPads er også en personlig tablet, som de kan bruge i alle døgnets 24 timer. Det nye digitale undervisningsmiddel forventes at give en række pædagogiske fordele bl.a. adgang til et kæmpe univers af læringsmidler på internettet og mulighed for at eleven kan gå mere i dybden med sine opgaver.

Efter udleveringen af iPads til eleverne i 10. klasse arbejder vi nu for at finde finansiering, så vi i de kommende år kan tage skridt mod 1:1 skolen, hvor alle elever og lærere i kommunen, cirka 6.700 personer, får en tablet. Et projekt som er det største af sin slags i det nordlige Europa og som understøtter visionerne i vores skolepolitik, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Også Morten Dahlin, medlem af Børne- og Ungeudvalget for Venstre, glæder sig:

s- Hvis det danske uddannelsessystem skal op i verdenseliten, er det utrolig vigtigt, at vi udnytter det enorme potentiale i ny og moderne teknologi. I Venstre har vi en klar forventning om, at ny teknologi kan være med til at løfte det faglige niveau både i bunden og i toppen, da det giver udvidede muligheder for et mere individuelt læringsforløb. Derfor er vi glade for denne beslutningm da et godt skolesystem er indrettet med respekt for den enkelte elevs individuelle behov og evner, siger Morten Dahlin.