Greve Kommune overholder IKKE loven

I sidste udgave af Sydkysten, forsikrede byrådsmedlem og formand for Greve Kommunes Skole, Børne og Ungeudvalg, Claus Jensen (V), at kommunen ikke er blandt dem som har brudt loven ifm. med kommunalbestyrelsens årlige stillingtagen til kvaliteten af sagsbehandlingen på socialområdet – behandlingen af det såkaldte Danmarkskort.

Claus Jensen lægger vægt på, at man siden 2021 har fået en politisk orientering og at man efter at loven blev skærpet sidste år også har taget stilling til om der skal udarbejdes en handleplan til styrkelse af kvaliteten af sagsbehandlingen.

Det er undertegnede som har foretaget den undersøgelse, som den mediedækning, Claus Jensen refererer til, er baseret på.

Jeg har kigget samtlige af landets kommuner efter i sømmene, og der ingen af kommunerne som overholder loven. Hverken Greve eller min egen.

Derfor har jeg også foretaget underretninger til Ankestyrelsens Tilsyn af samtlige kommuner.

I Greve Kommunes tilfælde kan jeg oplyse, at man siden loven blev indført i 2018, helt har undladt at behandle Danmarkskortet det første år. I 2019, 2020 og 2021 har man fremlagt sagen som et orienteringspunkt hvor indstillingen er at orienteringen skal tages til efterretning. Der lægges således hverken op til den lovpligtige aktive politiske drøftelse eller en stillingtagen til hvorvidt Greve Kommunes omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen. Ligeledes fremgår det at sagen har været overladt til behandling i udvalg før behandling i Byrådet.

Ved at fremstille sagen som et orienteringspunkt, undlade at tage stilling til kvaliteten af sagsbehandlingen samt overlade behandlingen til udvalg, overholder Greve Kommune således ikke loven.

I 2022, efter at loven blev skærpet, har man ganske rigtigt taget stilling til om der skal udarbejdes en handleplan, men man har stadig præsenteret sagen som et orienteringspunkt og man har overladt behandlingen til udvalg. Så selv efter skærpelsen overholder Greve Kommune ikke loven.

Det er et stort problem når vi som byrådsmedlemmer ikke lever op til vores tilsynspligt med kvaliteten af sagsbehandlingen på det sociale område. En ting er at vi svigter medarbejderne i forvaltningen, når vi ikke sikrer os at de har de rette ressourcer til rådighed og en veldefineret kvalitetsstandard at arbejde ud fra.

Noget helt andet er at vi svigter vores medborgere, som har betroet os til at lede vores kommune, og sikre præcis, lovformelig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig sagsbehandling.

Mads Silberg

Byrådsmedlem

Det Konservative Folkeparti