Forældretilbud målrettes unge

Foto: Janus Spøhr
Bjarke Abel (S) var uenig i, at man skulle ændre tilbuddet.
Bjarke Abel (S) var uenig i, at man skulle ændre tilbuddet.

Som en del af budgetvedtagelsen for 2016-19 besluttede byrådet i Greve at halvere det årlige budget til tilbuddet "Mor og far for første gang", og at tilbuddet udelukkende skulle omfatte sårbare forældre. Det betyder en reducering af udgifterne på 75.000 kroner, hvilket er en halvering.

Byrådsmedlemmerne gjorde det under seneste byrådsmøde klart, at de er glade for, at tilbuddet fortsætter, og at det fremover målrettes unge forældre, primært i alderen 16 til 18 år. Socialdemokraternes Bjarke Abel var dog uenig og mente, at det burde fortsætte som hidtil.

Sundhedsplejen har siden 2012 haft tilbuddet "Mor og far for første gang" til alle førstegangsforældre. Tilbuddet er en tilpasset udgave af Leksand-modellen, som mange danske kommuner er inspireret af.

Den går ud på at klæde alle førstegangsfødende og deres partnere bedre på til at blive gode forældre, så deres børn får den bedst mulige start på livet. Hensigten er at forebygge, at børnene som voksne ender som psykisk syge, misbrugere, kriminelle eller langtidsledige. Tiltaget er inspireret af den svenske kommune Leksand. Her har man siden 1996 haft positive resultater med tiltaget, der har ført til et markant fald i skilsmisser og til langt færre socialt udsatte børn og unge.

Greve Kommune var den første danske kommune, der etablerede pilotprojekt i 2000, og Greve var, sammen med Holstebro, den første danske kommune, der implementerede tilbuddet. Beslutningen blev taget på baggrund af, at Center for Børn & Familier havde foreslået, at "Mor og far for første gang" fortsætter som et kommunalt tilbud, men i en light udgave, hvor antallet af gruppegange halveres og fremover varetages udelukkende af sundhedsplejersker. På den måde bibeholdes flere af intentionerne i modellen, nemlig at mindre ressourcestærke forældre kan støtte sig til og lære af forældre med flere ressourcer, og at fædre modtager et sundhedsplejetilbud sammen med mødrene.