Et samlingspunkt på lånt tid

Lukning: Flere borgere ærgrer sig over, at Karlslunde Bibliotek efter alt at dømme må dreje nøglen om til næste år.

Bibliotek lukker: Borgere protesterer

Karlslunde: ’Lad ikke politikerne lukke biblioteket.’ Sådan står der på en seddel på døren til Karlslunde Bibliotek. Her har flere skrevet under på, at de protesterer mod beslutningen om lukningen, som alle partier undtagen SF og Enhedslisten i forbindelse med budgetaftalen for de kommende år har taget. Den skal andenbehandles på byrådsmødet den 3. oktober, og derfor håber flere, at politikerne skifter mening inden.