Debat: Nye skove i Danmark

Leif Limkilde

Byrådskandidat for

Socialdemokratiet i Greve kommune

Min hverdag som hundeejer er lykkelig, når jeg besøger vores skove i kommunen. Særligt følger jeg udviklingen i Greve skov meget tæt, når jeg ser årstiderne udvikle sig, og så er den friske luft jo livsbekræftende.

Jeg er derfor glad for, at 479 ansøgere har tilsendt Landbrugsstyrelsen en ansøgning om ny privat skovrejsning. Tallet var noget lavere sidste år, i det kun 279 ansøgte.

Hvis alle ansøgninger om tilskud til den private skovrejsning lever op til ansøgningskravene, kan der komme 2.300 hektar ny skov i Danmark – svarende til godt 3.200 fodboldbaner.

De nye skove vil forbedre vandmiljøet og selvsagt øge biodiversiteten, herunder reducering af kvælstof med op til 29 tons årligt, siger Fødevare-, Landbrug- og Fiskeriministeriet i deres presseinformation. Det fremgår ligeledes, ansøgningerne overstiger beløbsrammen på 70 mio. kr., men regeringen har allerede afsat de ekstra midler, såfremt ansøgningerne overholder ansøgningskravene. Godt regeringsarbejde.

Jeg vil arbejde for, at Greve skov fortsætter sin udviklingsplan, for vi har brug for mere skov til at beskytte vores lokale grundvand.