Debat: Hundige Øst: Sidste chance for grøn og bæredygtig løsning

Lars Bjarne Nielsen

spidskandidat Radikale Venstre kommunalvalg 2021

Lige nu er kommunen ved at lægge sidste hånd på Hundige Øst, der er det største byudviklingsprojekt i kommunen.

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan det gribes an. Og det smerter at se de tabte muligheder.

Siden borgerne sidst så projektet, er det blevet mindre grønt: Byggeprocenten er steget og det bebyggede areal er steget.

75% af borgerne i Danmark mener, at det er vigtigt, at kommunerne prioriterer bæredygtige løsninger, og borgerne i Hundige har udtalt, at de vil have bynær natur i området. Lad os derfor gribe chancen: Da der endnu ikke er lagt lokalplaner, er det sidste chance for at få rettet op på projektet.

Vi skal forlange, at lokalplaner stiller krav om bæredygtigt byggeri, om klimavenlige løsninger, der peger frem mod at opfylde klimahandlingsplanerne, at der stilles større krav til vedvarende energi og muligheder for at oplade el-biler. Og vi skal have frigivet areal til natur. Vi skal vise, at Greve Kommune vil påtage sig et klimalederskab, der passer til det 21. århundredes behov

Lige nu har der kun været mindstekrav i udbuddet, der blot er solgt til højeste pris.