Børn med særlige behov i klubtilbud rammes af politisk prioritering

Klub Havana er et særdeles populært tilbud og huser udelukkende børn med særlige behov. Men igennem længere tid har klubben kørt med ventelister og overbelægning, hvilket har medført, at man har fragtet børn og personale rundt i kommunen til alternative matrikler, da der ganske enkelt ikke er plads nok i de nuværende klublokaler. En uholdbar løsning for personalegruppen og i særdeleshed for børnene med særlige behov, der ofte har behov for en forudsigelig hverdag, struktur og faste rammer.