Almene boliger bliver nu bygget i Tune

Foto: Mogens Lange