Ældre Sagen valgte bestyrelse

På årsmødet aflagde formanden for Ældre Sagen i Greve, May Grandahl, beretning for de ca. 130 medlemmer, som var mødt frem for at høre nyt og gammelt fra lokalafdelingen.

Lokalafdelingen er stadig er stærkt repræsenteret med omkring 71 procent af kommunens borgere på 65 år og derover.

Efter en redegørelse for bestyrelsesmedlemmernes individuelle ressortområder gav formanden sit bud på afdelingens fremtidige virke, hvor det lokale samvær omkring ugentlige aktiviteter, foredrag, musik, ture og rejser er væsentlige.

Der blev rettet en stor tak til de godt 200 frivillige, som uge efter uge er med til at glæde medborgere på den ene eller anden måde. Der var tak til Greve Kommune for at stille lokaler og andre faciliteter til rådighed til glæde for det gode ældre liv i Greve.

Bestyrelsen har konstitueret sig med: May Grandahl som formand, Næstformand Viola Kristiansen, Kasserer Inge Lise Høyer. Desuden, Kurt Pedersen, Jørgen Christoffersen, Winnie Leth Hansen, Peter Frier, Ingebritt van der Poel og Klaus S.T. Pedersen, som er nyvalgt.

Nyvalgte suppleanter er: Ole Petersen, Kjell Lentz og Peter Dam-Johansen.