70 ud af 98 overholder ikke loven

Hvert år udgiver Social- og Ældreministeriet en kommuneopdelt Danmarkskort, som indeholder en opgørelse over antal og udfald af de klager som Ankestyrelsen behandler.

Efter retssikkerhedslovens § 79 b, skal kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskortet inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres.

Der har i flere artikler, fremgået at 70 kommuner ud af landes 98, ikke efterlever retssikkerhedslovens § 79 b, netop om at kommunalbestyrelser skal behandle Danmarkskortet.

Greve kommune er blandt de 28 kommuner som overholder loven, da man siden 2021 har fået politisk orientering, og i 2022 blev lovgivningen skærpet, så kommunalbestyrelsen nu også skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan, til styrkelse af kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Claus Jensen

Byrådsmedlem i Greve (V)

Formand: Skole, Børne & Ungeudvalg