Vejarbejde bliver meget forsinket

Trafikomlægningen i krydset mellem Hovedvejen og ringvejen bliver først færdig i slutningen af april

Vejarbejde bliver meget forsinket
Foto: Jesper Ernst Henriksen

I øjeblikket er trafikken på den sydligste del af Nordre Ringvej omlagt, så alt trafik forgår i de to spor, der i fremtiden skal være nordgående. Det betyder blandt andet, at hvis man kommer nord fra, må man ikke svinge til højre og venstre på Hovedvejen, men skal fortsætte “lige over“ – hvilket i øjeblikket i praksis betyder at skulle køre en del til højre, for at komme tilbage i de sydgående spor.

Trafikomlægningen påvirker blandt andet buslinjerne 300S og 500S, der ikke stopper på Hovedvejen, men i stedet kører via Sydvestvej til Glostrup Station.

Trafikomlægningen startede i starten af februar med lovning om, at den ville være afsluttet i starten af marts. Det skete ikke, og nu oplyser Hovedstadens Letbane, at det først bliver i slutningen af april, at denne omlægning bliver afsluttet. Forklaringen fra Hovedstadens Letbane er en prioritering af andet arbejde på strækningen.

Hovedstadens Letbane meldte tidligere på året ud, at en forsinkelse i den tidlige del af arbejdet med ledningsomlægning havde fordyret projektet. Det har også gjort det nødvendigt at gribe mere ind i trafikken på ringvejen.

Skiltene med højre- og venstresving forbudt bliver siddende noget længere end forventet. Foto: Jesper Ernst Henriksen