Tak for jeres åbne og ærlige perspektiver på skolestrukturen

Af Emilie Sloth (RV), formand for Børne- og Skoleudvalget

Debat: Tak for jeres åbne og ærlige perspektiver på skolestrukturen

Det er nok ikke gået ret manges opmærksomhed forbi, at skolestrukturen i Glostrup er taget op igen. Efter en længere inddragende proces siden januar, kan vi nu gå i gang med analyserne, som skal ligge til grund for beslutningen om strukturen for skolerne i Glostrup. Og det ligger ikke lige for, hvilken løsning der samlet set peges på fra skolens interessenter.

Børne- og Skoleudvalget har netop afsluttet en række dialogmøder med eleverne, skolens ledelse, de faglige organisationer (BUPL, Danmarks Lærerforening og HK) og forældrene, som var repræsenteret ved medlemmer af skolebestyrelsen og lokale råd. Ved møderne bad vi om at få de forskelliges perspektiver og holdninger til skolestrukturen. Ved alle møderne blev der givet en masse input til, hvilke fordele og ulemper der er ved hhv. den nuværende skolestruktur og en skolestruktur, hvor vi har opdelte skoler. De gennemgående temaer var bl.a. nærværende ledelse, lokalt ejerskab, indskrivningen til 0. klasser, udskolingen, specialområdet samt tværgående opgaveløsning og administration.

Fælles for møderne var en stor åbenhed og ærlighed fra deltagernes side. Det sætter jeg utrolig stor pris på, for det er vigtigt, at vi som politikere får indblik i, hvordan skolen opleves og i den viden og de erfaringer, som de involverede omkring skolen sidder inde med. Det er vigtigt, når vi som politikere skal træffe den store beslutning om skolens struktur fremadrettet, at vi lytter, lærer og forstår, inden beslutningen træffes. Så tusind tak for alle input.

Fælles for møderne var også, at det blev fremhævet, at der er positive erfaringer fra den nuværende struktur omkring specialområdet, administrationen og tværgående opgaveløsning, som vi – uanset skolestruktur – kan høste inspiration fra ifm. beslutningen om skolestrukturen. Men derudover har dialogmøderne vist forskellige perspektiver på, om det er bedst, at skolen opdeles eller forbliver som én samlet skole.

Jeg er af flere blevet spurgt om min holdning til skolestrukturen – om jeg hælder til opdeling eller til at fastholde én skole. Der er jeg ikke endnu. Jeg har brug for, at vi nu analyserer de informationer, der er kommet ind fra alle interessenterne omkring skolen, så vi kan træffe den vigtige beslutning om, hvad der skal ske med skolestrukturen i Glostrup. Det er en beslutning, vi skal have truffet hurtigst muligt. Men uanset hvilken beslutning, vi træffer, så er det meget vigtigt for mig, at vi træffer en beslutning, som holder i mange år fremover, så vi sikrer ro til vores skole til at udvikle sig og gøre vores børn dygtige og glade.