Stor trafikomlægning udskudt

Det var egentlig planen, at der skulle være trafikomlægninger i krydset mellem Hovedvejen og Ringvejen fra denne uge, men de er udskudt

Stor trafikomlægning udskudt

Dette skilt er fjernet og arbejdet udskudt

Foto: Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge kunne man på Nordre Ringvej i retning mod syd se et skilt, hvor der stod, at der ville være trafikomlægninger i krydset mellem Hovedvejen og Ringvejen. Det samme stod i Folkebladet i uge 2. Kort før omlægningen skulle starte, blev den dog udskudt. Hovedstadens Letbane og Glostrup Kommune oplyser, at der ikke er sat en endelig dato på de nye omlægninger, men at det formentlig bliver om omkring en måned.