Pensionsgigant: Derfor er det interessant at investere i Glostrup

PFA har netop fremlagt de første tegninger til, hvordan tre centrale steder i Glostrup kan udvikles og bebygges med over 40.000 kvadratmeter bolig. Det er interessant, fordi Glostrup er et trafikalt knudepunkt, lyder det fra pensionsgiganten

Pensionsgigant: Derfor er det interessant at investere i Glostrup

Mikael Fogemann, ejendomsdirektør i PFA.

Foto: PFA

Når PFA skal investere pensionsopsparernes penge, ser de blandt andet mod at bygge nye boliger, som så skal lejes ud, for at skabe et stabilt afkast til deres kunder.

– Vi har et strategispor, som hedder at bygge betalbare, bæredygtige boliger i stationsnære områder. I Glostrup er det er selvfølgelig i relation til letbanen, som kommer i Ring 3. Der vil vi gerne lægge boliger stationsnært og i centrum af byer. En komponent i Glostrup er også den beskedne afstand til København, siger Mikael Fogemann, der er ejendomsdirektør i PFA.

Projektet kommer primært til at indeholde boliger, men på de centrale steder nær stationen, kan det også være interessant at bygge erhvervslokaler.

– På nogle af placeringerne i projektet kan det være attraktivt at have noget erhverv, for eksempel med nogle butikker med nogle udadvendte funktioner. Ofte går det godt hånd i hånd med, at de lokaler ikke er attraktive som boliger, siger Mikael Fogemann.

Blandet by

Områderne, som PFA gerne vil bygge på, er i dag ejet af Glostrup Kommune. Her har der fra lokalpolitisk side i lang tid været et ønske om at få gjort bymidten mere interessant.

– Når vi udvikler sådan et projektet i samarbejde med Glostrup Kommune, så gør vi det af flere årsager. Vi gør det, fordi vi har kigget på, om der er et marked. Vi skal jo forrente vores kunders pensionsopsparinger. Vi gør det også i forhold til, hvor vi føler, at vi kan være med til at lave en positiv byudvikling. Vi synes, vi opnår begge dele, ved at lave et projekt på det sted i Glostrup, siger Mikael Fogemann.

Planerne for de kommende områder er stadig på et meget tidligt stadie, og der er lang vej til der ligger endelige tegninger af projektet. Alligevel kan Mikael Fogemann godt løfte lid af sløret for, hvad projektet kommer til at indeholde.

– Vi prøver i den her type projekter at bidrage til den blandede by. Det bliver både mindre boliger, familieboliger i varierende størrelse og muligvis nogle boliger til seniorer. Det bliver i varierende størrelse, både ud fra, hvad der er et marked for, og hvad kommunen har af ønsker. Derfor er vi glade for, at vi tidligt har et tæt samarbejde, siger han.

Når de i dette projekt har fokus på boliger og ikke kontorlokaler, er det også efter dialog med kommunen.

– Vi laver også kontorlokaler rundt omkring i landet, men med den placering i Glostrup, synes både vi og Glostrup Kommune, at det giver bedst mening med boliger. Det er en god og sund blanding af, hvad vi tror, der er et marked for, hvad vi tror, der kan skabe en positiv udvikling i byen, og hvad kommunen gerne vil have, siger Mikael Fogemann.