Letbanens ekstraregning

John Hansen, Brandsbjergvej 90, 2600 Ejby Glostrup

Debat: Letbanearbejdet gjorde det umuligt at opholde sig udendørs
Foto: Robert Hendel

Det var spændende læsning i Folkebladet den 4. januar 2023, hvor artiklen om ovenstående var med til at bekræfte en ekstraregning på projekt letbanen. Samtidig havde vores regionsformand været i medierne for at berette om udfordringerne, deriblandt milliardoverskridelsen i forhold til det godkendte budget.

Hvorfor er det nu, man ikke bliver overrasket? For hvornår er det senest lykkedes for staten, regionerne eller kommunerne at overholde et budget positivt? Hele tiden kan man spørge sig selv, hvorfor kan de byggeansvarlige ude i de tre instanser ikke overholder, hvad der er aftalt – både økonomisk og tidsplansmæssigt? Det var aldrig gået i det private erhvervsliv – så havde det med garanti kostet hoveder.

Som borger og udenforstående må svaret være manglende opfølgning, dårlige kontraktaftaler og manglende indsigt og overblik. Netop derfor kan man undres over manglende konsekvenser, fordi regningen kommer til os borgere, som får lov at dække den dårlige økonomi, og det samtidig med at alle mærker inflationen, krigen i Ukraine og følgerne af en mere eller mindre overstået pandemi.

I medierne har man ikke tidligere berørt forsinkelser, men i kølvandet på information om milliardoverskridelsen kommer nu information om diverse forsinkelser, der i min optik burde have været facet for lang tid siden og været synliggjort, idet de netop er med til at fordyre projektet. Entreprenørerne burde i deres kontrakter have haft indbygget økonomisk straf/bod ved forsinkelser eller misligholdelse af aftaler.

Jeg vil derfor appellere til vores borgmester Kasper Damsgaard, om sammen med de øvrige borgmestre i de respektive involverede kommuner, om at gå dybere ind i problematikken og se om nogle aftaler trænger til at blive genbesøgt og opdateret, så vi fremadrettet undgår økonomiske øretæver og forsinkelser.

Jeg skal samtidig sige, at jeg er positiv overfor letbaneprojektet, men bliver rigtig negativ når et forløb har de konsekvenser som beskrevet.