Husk plads til biodiversitet

Jørgen E. Jeppesen,Nyvej 2, 1.tv, 2600 Glostrup

Debat: Husk plads til biodiversitet

En beboer tæt på Rådhusparken opfordrer til at huske biodiversiteten i Rådhusparken.

Foto: Jesper Ernst Henriksen

Med reference til artikel i Folkebladet 8. marts hvor der ønskes en udskolingsskole i Rådhusparken, bør biodiversiteten tilgodeses.

FN definerer biodiversitet som ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand samt de økologiske samspil som organismerne indgår i”.

Det er uforståeligt, hvorfor Glostrups bymidte med djævlens vold og magt skal cementeres, så enhver grøn plet bliver grå.

Allerede med de tidligere og nuværende aktiviteter er det lykkedes at ændre på naturen her i rådhusområdet.

Da jeg boede på Østervej fra 1967 til 1999 havde vi mange sangfugle, små søde egern, som vimsede rundt i haverne og tidligt om morgenen var der tit en ræv, som havde fundet en solrig plads.

Siden jeg flyttede fra Østervej til Nyvej i 1999, har jeg ikke oplevet at se eller høre bare en af de små sangfugle.

Derimod er der store flokke af krager, skader, måger og andre store rovfugle, som totalt har udryddet alle de små sangfugle.