Her er PFA’s planer for Glostrups bymidte

PFA’s tegninger viser flere boliger på Banegårdspladsen, i Rådhusparken og ved svømmehallen

Debat: Byg i præstegårdshaven i stedet

PFA’s store projekt i det centrale Glostrup er i høring frem til 11. januar. Dette er en høring i et tidligt stadie, og der kommer flere lovpligtige høringer senere i processen. Ofte vil det dog være nemmere for borgere at påvirke beslutningerne på dette tidligere stadie i processen.

– Det her er et kæmpe projekt, som kommer til at præge bymidten i Glostrup i måske de næste 100 år eller mere, så vi skal tænke os godt om, inden vi sætter det skib i søen. Jeg synes, det er et super spændende projekt. Vi har været i god dialog med PFA, de har været meget lydhør overfor vores ønsker og ideer, sagde Henrik Lund (SF), formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget, da projektet blev sendt i høring.

Det var en enig kommunalbestyrelse, der sendte forslaget i høring, men Lars Thomsen (Bylisten) sagde meget klart, at han håbede, at der ville komme kritiske høringssvar, der ville få politikerne til at formindske projektet.

– Jeg håber, at borgerne vil komme og sige, at det er fint, men kunne vi ikke også prøve at bevare noget af det gamle Glostrup. Om 10 og 20 år er der også muligheder for at lave byudvikling, måske med nye byggeteknikker, sagde han.

Tre dele

Den ene del af projektet ligger omkring den nuværende banegårdsplads. Her er der masser af plads til busser, men med den kommende letbane bliver det muligt at optimere og formindske pladsen. Derudover blev der noget plads til overs, da det gamle posthus blev revet ned. Den overskydende plads kan i stedet bruges til boliger med mulighed for erhvervslokaler til butikker på den nederste etage. I dette område kan der ifølge de første skitser bygges cirka 8.200 kvadratmeter.

Den anden del af projektet ligger i Rådhusparken. Her er det planen at rive biblioteket, den flade del af rådhuset og ungdomsboligerne på Bryggergårdsvej ned. Her kan der ifølge de første skitser bygges i alt 16.500 kvadratmeter. Til borgermødet om planerne i dette område var beboerne i området meget kritiske. De mente, at planerne tog for meget af rådhusparken, der ville komme til at virke mere som en gård for de nye beboere end en offentlige park. Derudover var de kritiske overfor skygge og indkigsgener.

Den tredje del af projektet er en omdannelse af området lige syd for Glostrup Fritidscenter, der tidligere har huset nyttehaver, en racerbane til fjernstyrede biler og en parkeringsplads til Glostrup Fritidscenter. Her kan der i de første skitser bygges 15.600 kvadratmeter. Her var det den øgede trafik, der fik kritik fra borgerne.

I den nordlige ende af Rådhusparken bliver de nuværende ungdomsboliger erstattet af en boligkarré, der er åben i den sydlige ende. Grafik: PFA
Sådan kan den sydlige del af Rådhusparken komme til at se ud. Grafik: PFA
Der kan ifølge planerne blive plads til flere boliger på Banegårdspladsen. Grafik: PFA
Sådan forestiller PFA sig, det kan komme til at se ud fra hjørnet af Rådhusparken over mod Glostrup Station. Grafik: PFA
Sydvestvej lige efter ringvejsbroen er ret kedelig i dag – men kan blive en levende bydel. Grafik: PFA
Den sydlige del af Rådhusparken kommer til at byde på flere boliger. Grafik: PFA