Det nytter at deltage i debatten

Af Vækst- og Byudviklingsudvalget: Annette Normind Thomsen (S),Maja Lüchau (V), Torben Martinsen (V), Waqar Ahmed (S) og Henrik Lund (SF)

Debat: Det nytter at deltage i debatten

PFA’s planer for Glostrup Bymidte bliver justeret efter høring.

På Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde torsdag 9. marts 2023 gennemgik vi alle de mange gode og fornuftige høringssvar, der var indkommet omkring helhedsplanen og bymidten. Det var ganske overvældende, i alt havde vi 173 registrerede svar, bemærkninger, synspunkter og ideer. Heldigvis er langt den overvejende del af høringssvarene af både positiv og konstruktiv karakter. Borgerne i Glostrup bakker op om planen.

Vi har også i forbindelse med høringen afviklet tre borgermøder, alle velbesøgt, og vi tror i udvalget, at mere end 200 glostrupere mødte op. Desuden har vi haft langt over 1.000 med på nettet, hvor vi streamede møderne. Det har alt i alt været ganske overvældende; og vi er i udvalget meget taknemmelige for den store interesse, der har været.

Nu har vi så gennemgået høringssvarene, og en lang række forhold er blevet taget ad notam, og har betydet konkrete ændringer i helhedsplanen, af såvel store som små tiltag. Nogle bygninger er blevet lidt lavere, andre har fået ”skjult” øverste etage, nogle bygninger har fået nyt forløb, og andre igen er formindsket eller helt fjernet fra planen. Alt i alt synes et enigt VBU, at vi nu står med et fantastisk projekt, hvor de mange tilkendegivelser er blevet indarbejdet, og vi tror, at rigtigt mange kan se, at lige præcis deres lille indspark er blevet genstand for realisering i det endelige projekt. At man kan se, at det nytter noget at deltage i debatten.

Tirsdag 21. marts blev tilpasningerne til helhedsplanen godkendt af et enigt økonomiudvalg, og i onsdag 29. marts forelægges tilpasningerne til helhedsplanen kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Os i VBU vil gerne takke alle for interessen og for alle de gode svar, input og bemærkninger, vi har fået ind fra byens borgere, og vi er især glade for den overordnede gode modtagelse, planen har fået. Vi vil også i det videre arbejde bestræbe os på dialog og inddragelse, når vores fælles by skal udvikles.