Undervisning flyttet på grund af asbest

Asbestkortlægning på Vadgård Skole viser stumper af asbestplader i 22 undervisningslokaler

Foto: Kaj Bonne.