Trafiksikkerhedsplan godkendt: Vægt på tryghed og sikkerhed for bløde trafikanter

Gladsaxe Kommune vil prioritere fodgængere og cyklister over bilister med ny plan

Trafiksikkerhedsplan godkendt: Vægt på tryghed og sikkerhed for bløde trafikanter

Der skal blandt andet arbejdes målrettet med at forbedre de trafikale forhold i krydset Juni Allé/Mørkhøjvej.

Foto: Kaj Bonne