Tilskud til kantinedrift

Demokratisk problem i Folketinget

Kantinen på Gladsaxe Rådhus får tilskud af kommunen, så medarbejderne kan købe mad til en favorabel pris. Det mener Dansk Folkeparti er yderst kritisabelt, set i lyset af, at et flertal i Byrådet netop har stemt for en nedlæggelse af skolekantinerne. Der er her tale om en rent spareøvelse. Det er til at græde snot over.