Støj er problemet

Vejdirektoratet er i gang med den indledende fase i forbindelse med kapacitetsudvidelse af M3. Borgmesteren er stærkt bekymret

Udvidelse af motorvej: Støjen er problematisk