Stadig problemer på observationshjem

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt igen mangler i journalføring og medicinhåndtering på Bagsværd Observationshjem i april og styrelsen planlægger opfølgende tilsyn

Foto: Kaj Bonne.

Foto: Kaj Bonne.